Bäst fordonsförsäkring för ditt motorfordon

Har man en bil, motorcykel, båt, ATV eller husvagn så behöver man en bra försäkring. Beroende på vilken typ av motorfordon det rör sig om så kan man behöva en specifik typ av fordonsförsäkring. De flesta försäkringsbolag erbjuder tre olika modeller där den första täcker minst och den sista mest. Vad man ska välja beror förstås en hel del på hur man använder fordonet. Ett bra tips är att jämföra fordonsförsäkringar från olika bolag och välja den som kostar minst men ger mest.

Fordonsförsäkring

Tre grundläggande former av fordonsförsäkring

Låt oss se lite närmre på de huvudsakliga försäkringsformerna som är aktuella för olika typer av motorfordon. Dessa får stor betydelse då man ska välja en fordonsförsäkring. Detta eftersom man måste se till att den täcker de former som man kommer att behov av.

Trafikförsäkring – Det här är en obligatorisk försäkring som man sedan 1929 enligt svensk lag måste ha. Den täcker ditt ansvar mot andra förare och deras fordon. Har du ett fordon så måste du alltså teckna trafikförsäkring så den kommer alltid att vara med i botten av det paket som du väljer. Man måste ha denna från dag 1 då man köper ett motorfordon. Även om det är så att fordonet inte går att köra eller till och med är belagt med körförbud så krävs trafikförsäkringen. Tumregeln för trafikförsäkringen är att du ska ha den om du äger ett motorfordon!

Halvförsäkring – Här får du den grundläggande trafikförsäkringen samt extra skydd för dig och ditt fordon. Halvförsäkringen kan täcka saker som brand i motor, stöld, behov av räddning, glasskador och rättsskydd. Gå alltid nog igenom exakt vad som ingår från det försäkringsbolag som du väljer att teckna din halvförsäkring med.

Helförsäkring – Precis som namnet antyder så får vi här en fordonsförsäkring som är komplett. Det är också denna försäkring som många fordonsägare väljer för att inte ta några risker. En viktig poäng med denna variant är att den även täcker skador som man själv har vållat. De två försäkringarna nämnda ovan ingår förstås också. Viktigt att veta är att helförsäkringen täcker vagnskador.

Man kan också välja att lägga till försäkringstillägg

Försäkringsbolag erbjuder även olika typer av tillägg som kan bli aktuella för olika fordon. Man kan till exempel välja tillägg som är till för att ge vägassistans, trafikolycksfall och mer. Man utsätter sig för olika risker då man kör bil, båt och MC, och det medför också ett behov av olika täckning. Glöm inte bort att även fordon som mopeder, vattenskotrar, släp och snöskotrar ska försäkras men att man här kan välja en helt annan plan än den som till exempel gäller för MC.

Hur ska du finna den bästa fordonsförsäkringen?

Till att börja med så är det förstås viktigt att du beaktar hur du kommer att använda fordonet som du ska försäkra. Vilka behov finns? Hur mycket är du redo att betala i självrisk? När du har svaret på dessa frågor så blir det lättare att avgöra om det som ingår i en specifik fordonsförsäkring är passande för dig. Innehållet är det viktigaste men det är klart att du ska se över pris och göra ditt bästa för att få ner premien. Precis som man med alla försäkringstyper så ska man vara noga med att inte betala för sådant som man inte behöver. Man bör också regelbundet se över de försäkringar man har för att uppdatera och byta då man kan tjäna på det.